Automobilové váhy

Automobilové váhy2019-05-15T12:11:17+02:00

Automobilové váhy

slúžia na váženie nákladných automobilov a to buď ako celku alebo vážením jednotlivých náprav automobilu.

Cestné automobilové váhy

Vážiaci most, ako základný prvok automobilovej váhy, býva najčastejšie riešený ako oceľovo-betónový samonosný monolit s uložením na sadu tenzometrických snímačov.

Váha môže byť konštruovaná ako jednomostová alebo dvojmostová. Riešenie je závislé od požadovaných maximálnych hmotností vážených nákladných automobilov.

Vážiaci most môže byť uložený nad terénom alebo zapustený do úrovne terénu. V prípade uloženia nad terénom je potrebné riešiť nájazdy na vážiaci most. Pri inštalácii na úroveň terénu je nutné urobiť stavebnú prípravu v teréne (montážna jama, pätky a pod.) pre uloženie mosta.
Modulová konštrukcia umožňuje prevedenie s dĺžkou váhy – 6m, 7m, 12m,15m, resp.18 m s váživosťou od 30 do 60 ton.
Namerané hodnoty môžu byť následne uložené a spracované v programe s možnosťou tlače, archivácie, exportu alebo pre ďalšie spracovanie podľa potreby (tlač vážnych lístkov a pod.).

Nápravové automobilové váhy

Nápravové váhy sú využívané pre zisťovanie nápravových zaťažení vozidiel. Jedná sa o statické váženie každej nápravy. Samotné teleso váhy (vážiaca plošina) býva uložené na uroveň terénu, pretože vozidlo musí byť počas váženia na vodorovnej polohe.