Elektronické diskontinuálne sčítavacie váhy (EDSV)

typ PRV a D-PRV

Elektronické diskontinuálne sčítavacie váhy (EDSV)2019-02-14T14:36:34+01:00

Diskontinuálne sčítavacie váhy sa najčastejšie používajú na váženie a prevažovanie sypkých materiálov. Často boli a sú označované ako prietočné váhy. Ideálne na váženie zrnín v sýpkach, silách a skladoch obilovín. Taktiež nájdu využitie pri vážení múky (jednotlivé frakcie v mlynoch), pivného sladu, otrúb, …………

  • diskontinuálne sčítavacie váhy sú váhy s automatickou činnosťou, t.z. že v procese váženia pracujú bez zásahu obsluhy.
  • štandardná zostava váhy – zásobník nad váhou, vážený zásobník (váha), zásobník pod váhou.
  • obsluha váhy zadá na začiatku vážiaceho cyklu celkovú požadovanú hmotnosť navažovaného materiálu, veľkosť jednotlivej dávky a spustí automatický proces navažovania
  • štandardná kapacita váh (hodinový výkon) je do 110 ton materiálu za 1 hodinu (v praxi sa najčastejšie jedná o výkony 20 – 50 t za hodinu)
  • kapacita váh je zvyčajne prispôsobená výkonom dopravných ciest a priestorovým možnostiam v mieste inštalácie
  • prísun váženého materiálu do váhy býva riešený samospádom alebo cez samostatné dopravné cesty. Vážený materiál je v samotnom cykle váženia automaticky rozdeľovaný na jednotlivé dávky. Každá dávka je samostatne odvážená. Veľkosť celkovej navážky je daná súčtom jednotlivých dávok.
  • prevedenie váh – jednozásobníkové (PRV) alebo dvojzásobníkové (D-PRV)
  • u váh typu PRV je proces prísunu váženého materiálu prerušovaný jednotlivými vážiacimi cyklami, po naplnení zásobníka je tento automaticky odvážený a vyprázdnený.
  • u váh typu D-PRV je proces váženia kontinuálny, po naplnení jedného vážiaceho zásobníka je prívod váženého materiálu klapkou automaticky presmerovaný do druhého zásobníka. Počas plnenia je prvý zásobník odvážený a vyprázdnený, čím je opäť pripravený k naplneniu a ďalšiemu vážiacemu cyklu.
  • prepojením váhy s PC je umožnené grafické zobrazenie celého vážiaceho systému na monitore,monitoring, archiváciu, vyhodnotenie a tlač vážnych údajov resp. ich zostáv použitie pri vážení obilnín, šrotu, štrkov,cementu, vápna, granulátov, odpadových drtí a iných sypkých i kvapalných komponentov.