Váhy na plnenie Big – bag vakov

Váhy na plnenie Big – bag vakov2019-02-14T09:42:53+01:00

Elektronické plošinové váhy doplnené nadstavbou umožňujú automatické plnenie veľkobjemových vakov typu Big-Bag. V súčasnej dobe je balenie materiálov do big-bag vakov veľmi preferované. Okrem plnenia a presného dávkovania materiálu pri balení je možné váženie využiť aj pri vyprázdňovaní naplnených vakov tkz. vyprázdňovanie stanice big-bag vakov

  • váhy zaraďujeme k váham s automatickou činnosťou. Proces navažovania je automatický bez zásahu obsluhy. Zariadenie je ovládané pomocou buď klávesnice indikátora (riadiacej jednotky) alebo tlačítkami riadiacej skrine (elektrorozvádzač)
  • príslušenstvom váhy je nadstavba na zavesenie vaku BIG-BAG
  • materiál je pri vážení plnený priamo do vaku BIG-BAG, zaveseného na ramenách nadstavby (ramená sú posuvné vo vertikálnom smere) a zároveň položený na palete
  • pri špecifických materiáloch môže byť nosič zaťaženia doplnený o vibračný stôl, ktorý zvyšuje efektivitu naplnenia vaku
  • priebeh navažovania je priebežne zobrazovaný na displeji indikátora v pribúdacom režime
  • dávkovanie materiálu je podľa druhu a vlastností materiálu zabezpečené cez závitové dopravníky, vibračné podávače, dopravné pásy a pod.
  • naplnený a odvážený big-bag vak možno odoberať priamo z plošiny paletovým alebo vysokozdvižným vozíkom
  • vážiace zariadenie má využitie pri balení sypkých materiálov a granulátov najmä v potravinárskom, chemickom a stavebnom priemysle