O Nás

Elektronické Váhy a Riadiace Systémy

O Nás2023-05-28T16:17:40+02:00

ALYA, s.r.o. so sídlom a výrobnou prevádzkou v Poprade pôsobí na trhu od roku 1991 a je členom Únie váharov Slovenskej republiky.

Výrobný program je zameraný na výrobu elektronických váh vrátane ich príslušenstva a tvorbu špeciálnych vážiacich a dávkovacích systémov podľa špecifikácie zákazníka.

Váha a samotné váženie býva zvyčajne súčasťou systému, v ktorom dochádza k následnému spracovaniu získaných informácií a nameraných veličín.

Skladové, monitorovacie , kontrolné a riadiace systémy s príslušnou softvérovou výbavou tvoria ďalšiu časť ponuky pre zákazníkov takmer v každej oblasti priemyslu. Chemický priemysel, gumárenská výroba, poľnohospodárstvo a výroba potravín, stavebná výroba sú oblasti kde váženie a dávkovanie materiálov patrí medzi základné výrobné a kontrolné činnosti.

 

Zameranie firmy je orientované na komplexnú službu klientovi od poradenstva cez predaj, výrobu, inštaláciu a zabezpečenie servisnej služby všetkých ponúkaných produktov.

Produkty a systémy firmy ALYA sú vyvinuté na základe poznatkov vlastného vývoja firmy a viacročných skúseností z prevádzky. Jednotlivé prvky a zariadenia sú modulovo konštruované tak, aby v prípade potreby mohli byť rozšírené o ďalšie funkcie resp. napojené na PC zostavu, na príslušnú informačnú sieť alebo vyšší nadradený systém podniku, čím firma ALYA ponúka moderné, komplexné a flexibilné riešenia odpovedajúce súčasným priemyselným trendom.

Na váhach a vážiacich zariadeniach ALYA, sú na meranie hmotnosti používané kvalitné značkové tenzometrické snímače (Sensocar, Tedea Huntleigh, Vishay, ….). Vážiaci údaj je zobrazený indikátorom vybaveným zobrazovacím displejom a numerickou alebo alfanumerickou klávesnicou.

Konštrukcia a princíp činností vážiacich zariadení firmy ALYA umožňuje ich prevádzku aj v ťažkých prevádzkových podmienkach.