Včelárske váhy

Včelárske váhy2023-05-28T14:31:43+02:00

Včelárske úľové váhy slúžia na zisťovanie hmotnostných prírastkov a znáškových pomerov v určitom čase na danom stanovišti. Pravidelným sledovaním a vyhodnocovaním hmotnostných údajov sa dajú získať informácie o množstve zásob v priebehu celého roka a tým súčasne kvalifikovane odhadovať silu včelstva , jeho zdravotný stav, spotrebu včelstva pre výživu novej generácie včiel bez nutnosti otvárania včelstiev, ich vyrušovania a stresovania. Informácie tiež slúžia k následnému uskutočnenie nevyhnutných zootechnických zásahov vo včelstvách. Vykonané opatrenia v konečnom súčte vedú k zvýšeniu efektivity práce včelára a výnosov z jeho včelstiev.
Predpokladá sa že údaje z jedného úľa na stanovišti, ktorý je postavený na váhe, možno zovšeobecniť pre ďalšie úle nachádzajúce sa na stanovišti. Pre biotopy do 10 úľov je postačujúci jeden úľ trvalo postavený na váhe. Pre biotopy nad 10 úľov je odporúčané použiť ďalšiu váhu pod iný úľ.

UPOZORNENIE:

Predaj váhy „VILKO 02“ a „Maja“ je zastavený


Elektronické včelárske váhy

Vilko 02

elektronická úľová včelárska váha s GSM modulom

Mechanické včelárske váhy