VILKO 02

multifunkčné vážiace zariadenie (MVZ) pre včelárov

VILKO 022020-04-07T09:32:40+02:00

Váha VILKO je vyvinutá pre špecifické potreby včelárov. Je určená na inštaláciu pod tzv. referenčný úľ. Hlavnou úlohou je spracovanie, uloženie a následný prenos aktuálne nameraných údajov zo zariadenia k užívateľovi prostredníctvom GSM spojenia bez toho, aby musel včelár osobne navštíviť objekt alebo včelnicu (vo váhe je vložená telefónna karta vybraného mobilného operátora). Namerané údaje včelár využíva pre zefektívnenie práce a včasné zabezpečenie potrebných včelárskych úkonov na včelnici.

Komunikácia a ovládanie

Komunikácia a nastavenie je možné cez SMS správy. Stav zariadenia sledujete pomocou prijatých SMS správ alebo cez Internet na informačnej web stránke. Základné parametre sa nastavujú pomocou mobilného telefónu cez SMS príkaz.
Súčasťou váhy je aj akcelerometer, ktorý sníma akýkoľvek pohyb zariadenia a informuje o tom včelára. K dispozícii je jeden vstup (napojenie napr. spínača otvorenia dverí do včelína s okamžitým poslaním varovnej SMS) a jeden beznapäťový výstup na zopnutie akéhokoľvek zariadenia (svetlo, húkačka, fotopasca a pod.). Dobíjanie akumulátora je možné aj cez solárny panel.

Základná zostava: vážiaci rám, elektronika, akumulátor, interný snímač teploty, akcelerometer, GSM modul

Doplnkové príslušenstvo: drevený kryt, ochranný návlek, externý snímač teploty, externý kombinovaný snímač teploty a vlhkosti, solárna nabíjačka, nabíjačka 230 V

Upozornenie: Pred zakúpením MVZ VILKO overte na mieste predpokladaného umiestnenia dostupnosť a silu GSM signálu niektorého z operátorov pôsobiacich vo vašej krajine. Najlepšia kontrola je uskutočniť hovor (poslať SMS) mobilným telefónom z miesta predpokladanej inštalácie zariadenia. Pokrytie územia GSM signálom je rozdielne a závislé od prevádzkovateľa siete.

Vlastnosti vážiaceho zariadenia VILKO

Meranie základné – hmotnosť (váha), teplota, stav akumulátora, akcelerometer (pohyb zariadenia), alarmové stavy

Rozšírené funkcie merania – externá teplota a vlhkosť

Ukladanie a spracovanie nameraných veličín v grafickej a tabuľkovej forme dostupnej cez internetový prehliadač.

Prenos nameraných veličín cez SMS alebo Internet.

Nastaviteľné parametre:

 • nastavenie intervalu merania a ukladania nameraných údajov
 • nastavenia času automatického posielania správ (možnosť nastaviť 8 časov za 24 hod)
 • zadanie tary (hmotnosť úľa – váha pracuje s čistou hmotnosťou)
 • nastavenie podmienok alarmov (ak klesne alebo stúpne hmotnosť/teplota pod alebo nad nastavenú hranicu automaticky pošle ALARM SMS)
 • aktivácia a deaktivácia alarmov (pri zámernej manipulácii s úľom alebo váhou)
 • nastavenie tel. čísiel pre oblsuhu váhy (5 tel. čísiel)
 • zapnutie/vypnutie web služby (Internet)

Hlavné praktické prínosy

 • stanovenie najvhodnejšieho termínu vytáčania
 • efektívnejšie využitie hlavných znášok (možnosť viacnásobného vytáčania v hlavnej znáške alebo nárazového rozšírenia vnútroúľového priestoru včelstva pre uloženie ďalších medných zásob)
 • využitie znášky pre získanie jednodruhových medov
 • aktuálna kontrola stavu a vývoja znášky na stanovišti (prírastky/úbytky glycidových zásob včelstva)
 • aktuálne Informácie o stave a vývoji poveternostných podmienok na stanovišti
 • aktuálna kontrola a ochrana objektu resp. včelnice pred odcudzením, vandalizmom alebo poškodením zverou
 • aktuálny monitoring kočovného stanovišťa, objektívnejšie určovanie výhodnosti stanovišťa, objektívnejšie informácie pri rozhodovaní o zotrvaní alebo o potrebe presunitia včelstiev na výhodnejšie stanovišťe
 • signalizácia vyrojenia (vyrabovania) váženého včelstva
 • kontrola uložených glycidových zásob pri zazimovaní včelstiev
 • obmedzenie vyrušovania zimujúcich včelstiev
 • úspora dopravných nákladov
 • zvýšenie efektivity práce a využitia času včelára počas sezóny

Technické parametre:

Max. váživosť:                                        200 kg
Presnosť:                                                   0,1 kg
Rozmer rám/plošina:       480 x 430 x 70 mm / 505 x 460 x 75 mm
Krytie:                                                           IP 65
Pracovná teplota:                             – 10 až +50°C
Napájacie napätie:                                  3,7 V
Kapacita akumulátora:         10-12 mesiacov (pri 2 SMS/deň)
Prevedenie:                                          celonerezové