vazmesivcely

vazmesivcely2019-02-21T18:07:16+01:00

Váženie samotné vo včelárstve nie je nový prvok ale súčasné možnosti elektronizácie a prenosu informácií dávajú nové možnosti využitia vo včelárskej praxi. Elektronická váha môže byť doplnená o ďalšie funkcie (meranie teploty, vlhkosti, pohybu, …) a v tom prípade sa už jedná o viacúčelové zariadenie, ktoré poskytuje včelárovi výstupné informácie využiteľné pre jeho rozhodovanie pri práci na včelnici.
Názory včelárov na využiteľnosť týchto zariadení síce nie sú jednotné, ale v podstate je možné popísať hlavné praktické prínosy váženia včelstiev v praxi:
– stanovenie najvhodnejšieho termínu vytáčania
– efektívnejšie využitie hlavných znášok (možnosť viacnásobného vytáčania v hlavnej znáške, alebo nárazového rozšírenia vnútroúľového priestoru včelstva pre uloženie ďalších medných zásob)
– využitie znášky pre získanie jednodruhových medov
– aktuálna kontrola stavu a vývoja znášky na stanovišti (lepšia kontrola denných prírastkov, resp. úbytkov glycidových zásob vo včelstve)