Vrecovacie váhy VRV

Vrecovacie váhy VRV2019-05-15T10:05:06+02:00
  • váhy s automatickou činnosťou ovládané pomocou klávesnice indikátora resp. tlačítkami riadiacej skrine
  • hmotnosť jednotlivej dávky 5-10 kg, 10-25 kg, 25-50 kg
  • veľkosť dávky je automaticky riadená programovým režimom otvárania/zatvárania plniacej klapky a riadením  prísunu váženého materiálu cez zavitovkový dopravník
  • váha je doplnená čeľusťovým zariadením na ručné alebo poloautomatické upnutie vreca
  • pridaním spodného odoberacieho dopravníka, šicej/zatavovacej hlavy a transportných ciest vznikne kompletná vrecovacia linka
  • v potravinárskom a chemickom priemysle je celá trasa váženého substrátu v nerezovom prevedení
  • použitie v mlynoch, cestovinárňach, silách, pri balení granulátových produktov, v chemickom priemysle, pri navažovaní stavebných hmôt, kŕmnych zmesí, …